ป้ายกำกับ: Mozilla จะหยุดพัฒนา Firefox for Android โค้ดเนม Fennec เพื่อไปใช้ Fenix