ป้ายกำกับ: Nintendo เพิ่มการผลิตเครื่อง Switch เพิ่มเป็น 16 ล้านเครื่อง