ป้ายกำกับ: PayPal แก้เงื่อนไขไม่ครอบคลุมการจ่ายเงินเพื่อระดมทุน