ป้ายกำกับ: USB.org เปิดตัว USB Type-C Authentication