ฟิลิปปินส์มีเป้าหมายขยายโครงข่าย Wi-Fi ฟรี ครอบคลุมทั่วประเทศก่อนสิ้นปี 2016

สำหรับแผนขยายโครงข่าย Wi-Fi ฟรี ให้ครอบคลุมทั่วประเทศของทางการฟิลิปปินส์นั้น มีที่มาเนื่องจากผู้ให้บริการรายใหญ่ในประเทศ 2 รายคิดค่าบริการแพงกว่าราคาเฉลี่ยทั่วโลกถึง 4 เท่า ดังนั้นจึงทำให้ฟิลิปปินส์มีเป้าหมายจะขายโครงข่าย Wi-Fi ฟรีให้ครอบคลุมทั่วประเทศนั่นเอง พร้อมกับจะมีการขยายไปยังจุดที่สัญญาณไปไม่ถึงอีกด้วย

โดยในปี 2015 จะขยายให้ครอบคลุมก่อนครึ่งหนึ่ง จากนั้นก็จะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศก่อนสิ้นปี 2016 และแม้ว่า Wi-Fi ฟรี ดังกล่าวจะจำกัดความเร็วไว้ที่ 256kbps แต่ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นนั่นเอง