มาดูผลการทดสอบระบบคำสั่งเสียง ที่กวนสมาธิผู้ขับขี่รถยนต์ขณะใช้งานบนถนนกัน

วันนี้เรามีผลการทดสอบระบบคำสั่งเสียง ที่กวนสมาธิผู้ขับขี่รถยนต์ขณะใช้งานบนถนน โดยมีระบบที่เข้าร่วมทดสอบคือ Siri, Google Now, Cortana และระบบของผู้ผลิตรถยนต์เอง ในที่นี้มีผู้ขับรถ 65 คน อายุ 21-68 ปี ทดสอบระบบคำสั่งเสียงบนมือถือ 3 เจ้า และอีก 257 คนอายุ 21-70 ปี ทดสอบระบบคำสั่งเสียงของตัวรถยนต์ในปี 2015 ผลการทดสอบที่ได้คะแนนสูงสุดจะรบกวนสมาธิผู้ขับขี่รถยนต์มากที่สุด ดังนี้

  • Google Now ได้คะแนน 3.0
  • Siri ได้คะแนน 3.4
  • Cortana ได้คะแนน 3.8
  • ระบบคำสั่งเสียงของตัวรถยนต์ Chevy Equinox ได้ 2.4 คะแนน
  • ระบบคำสั่งเสียงของตัวรถยนต์ Mazda 6 แย่ที่สุดได้ 4.6 คะแนน