USB.org เปิดตัว USB Type-C Authentication ตรวจสอบสาย USB-C

USB-C

หากใครติดตามข่าวสารเกี่ยวสาย USB-C หรือสายที่สามารถพลิกด้านเสียบได้ แต่เท่าที่ทราบก็พบว่ามีปัญหาหลายอย่างเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นสายที่ไม่ได้คุณภาพรวมทั้ง Adapter ด้วย เมื่อนำไปเสียบกับอุปกรณ์อื่นๆจะส่งผลให้อุปกรณ์นั้นๆพังและเสียหายได้เลย แต่ที่น่ากลัวสุดก็คงจะเป็นการฝังมัลแวร์มากับสายนั่นเอง

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวของสาย USB-C ทาง USB.org จึงได้เปิดตัว USB Type-C Authentication เพื่อตรวจสอบสาย USB-C โดยการเปิดให้ต้นทางตรวจสอบข้อมูลที่สายนำเข้ามาผ่านการเข้ารหัส 128 บิต เมื่อตรวจสอบพบว่าถูกต้องก็จะส่งข้อมูลและพลังงานออกหากัน ด้วยการอัพเดต Driver หรือ Firmware ให้กับอุปกรณ์ฝั่ง Host และอุปกรณ์ก็ต้องเปลี่ยนให้ได้มาตรฐานด้วย การตรวจสอบเช่นนี้จะทำให้สามารถกันมัลแวร์ รวมถึงกันการใช้ผิดสเปคจนพังได้