IBM ตั้งศูนย์รับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงไซเบอร์โดยเฉพาะ

ibm-x-force-command-centers

IBM ตั้งศูนย์ X-Force Command Centers เพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงไซเบอร์โดยเฉพาะขึ้น ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Cambridge รัฐแมสซาชูเซตส์ โดยความเจ๋งของศูนย์แห่งนี้คือ จะมีระบบซิมูเลเตอร์ Cyber Range เพื่อใช้ในการจำลองภัยคุมคามด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับลูกค้าภาคเอกชนทดสอบ โดยจะใช้มัลแวร์หรือไวรัสของจริง เหมือนกับที่แฮกเกอร์ใช้เลยทีเดียว ประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนของ X-Force Command Centers ก็คือ เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความพร้อมก่อนจะเปิดให้บริการต่างๆอย่างเป็นทางการ รวมทั้งช่วยฝึกฝนเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการรับมือเมื่อเจอกับภัยคุกคามของจริงด้วย

นอกจากนี้ IBM ยังเปิด IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services (IRIS) คอยให้คำปรึกษากับลูกค้าและช่วยหาหลักฐาน กรณีที่ลูกค้าโดนแฮกไปแล้วอีกด้วย