Moto ยืนยันว่าจะไม่ออก Smart Watch รุ่นใหม่

ดูเหมือนว่าตลาดนาฬิกาอัจฉริยะจะซบเซาลงไปมากเลย เพราะล่าสุดทาง Moto ก็ได้ออกมายืนยันว่าจะไม่ออก Smart Watch รุ่นใหม่ที่รองรับระบบปฏิบัติการณ์ Android Wear 2.0 ที่จะออกมาในช่วงต้นปีหน้านี้ โดยทางประธานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Moto ก็บอกว่า ตลาด Smart Watch ไม่น่าดึงดูดและแพร่หลายพอ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจหันมาผลิตอุปกรณ์ด้านนี้อีกครั้ง หากว่าในอนาคตเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากกว่านี้