ว้าว AI คาดการณ์การเกิดอาการหัวใจวายแม่นยำกว่าแพทย์

เมื่ออ่านข่าวนี้แล้วก็ต้องบอกว่าอาชีพแพทย์ก็อาจจะถูก AI แย่งงานซะแล้ว เมื่อนักวิจัยจาก University of Nottingham ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับ Machine Learning เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงและคาดการณ์การเกิดอาการหัวใจวายได้แม่นยำเฉลี่ย 72.8% สูงกว่าการใช้แนวทางของ ACC/AHA โดยแพทย์ทั่วไปราว 7.6% คาดการณ์ผิดพลาดน้อยลง 1.6% ทั้งที่อัลกอริทึมไม่ได้นำปัจจัยเรื่องโรคเบาหวานมาเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาด้วยซ้ำ