Stack Overflow Salary Calculator เครื่องมือช่วยคำนวณเงินเดือนโปรแกรมเมอร์

Stack Overflow Salary Calculator เป็นเครื่องมือช่วยคำนวณเงินเดือนโดยเฉลี่ยของโปรแกรมเมอร์ และคนทำงานด้านไอทีในวายงานต่างๆ โดยใช้ข้อมูล

  • ทำเลที่ทำงาน
  • การศึกษา
  • ประสบการณ์การทำงาน

ข้อมูลเหล่านี้มาจากการสำรวจของ Stack Overflow เอง ซึ่งตอนนี้ชุดข้อมูลดังกล่าวมีเพียง 5 ประเทศเท่านั้น ได้แก่ 5 สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี