Uber เคยสอดแนมคนใช้ Grab

ช่วงเวลาที่ผ่านมา Uber ถูกโจมตีอย่างหนักเกี่ยวกับหลายๆประเด็น ทั้งในเรื่องของการดูแลลูกค้า การให้ความเป็นส่วนตัว ข่าวการขอสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึง API จากทาง Apple และข่าวอื่นๆที่เป็นทางลบอีกมากมาย และล่าสุด Bloomberg ได้ระบุถึง Uber ว่าเคยมีการใช้โปรแกรมสอดแนมคนขับ Grab ที่มีชื่อว่า Surfcam ซึ่งโปรแกรมนี้พัฒนาโดย Uber ในปี 2015 ก่อนที่จะถูก Grab ออกมาเรียกสิทธิ์ว่าการกระทำของ Uber อาจจะส่งผลต่อการละเมิดข้อกฎหมายคอมพิวเตอร์ ทาง Uber จึงได้ยกเลิกการใช้งานโปรแกรมสอดแนมไป