IBM Cloud Private เครื่องมือย้ายแอพพลิเคชั่นยุคเก่ามารันบนคลาวด์

ปัจจุบันใครๆก็พูดถึงแต่สถาปัตยกรรมยุคใหม่ออย่างคลาวด์ ซึ่งองค์กรหลายๆที่ก็เลือกจะนำข้อมูลของตัวเองมาเก็บไว้บนคลาวด์กันทั้งนั้น แต่ก็มีอยู่หลายองค์กรไม่น้อยเลยที่แอพพลิเคชั่นมีความจำเป็นต้องรันอยู่บนสถาปัตยกรรมเดิม เพราะไม่คุ้มค่าในการแก้ไข ดังนั้นเพื่อเอื้อให้กับองค์กรต่างๆสามารถนำแอพพลิเคชั่นยุคเก่า ย้ายมารันบนคลาวด์ได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายในการแก้ไขแอพพลิเคชั่น IBM จึงได้ออกซอฟต์แวร์ IBM Cloud Private เพื่อช่วยในเรื่องนี้โดยเฉพาะ

IBM Cloud Private จะนำแอพพลิเคชั่นเดิมๆมารันใน container แล้วบริหารจัดการด้วย Kubernetes อีกที จึงทำให้แอพพลิเคชั่นสามารถรันบนคลาวด์ได้ทั้ง public cloud และ private cloud ขององค์กรเอง ที่สำคัญ IBM Cloud Private มีแจกบน GitHub ด้วย และยังมีเวอร์ชันเชิงพาณิชย์ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ของบริษัทเองอีกด้วย