YouTube โดนปัญหาคลิปโฆษณาไม่เหมาะสม ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 100%

หากได้ติดตามข่าวกัน YouTube ถูกโจมตีจากหลายๆฝ่าย เรื่องของโฆษณาที่ไม่เหมาะสม สามารถแสดงผลบนวีดิโอของ YouTube ได้อย่างอิสระและไม่โดนระงับ เช่น โฆษณาที่ชวนเสริมสร้างความคิดด้านการละเมิดทางเพศเด็ก หรือส่งเสริมการก่อการร้าย เช่น นาซี เป็นต้น หรือแม้กระทั้งโฆษณาที่ชวนเชื่อเกี่ยวกับเกาหลีเหนือก็มี

YouTube ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการโฆษณาที่คัดกรองตรงนี้ออกไปให้หมดได้ จึงโดนกลุ่มผู้ที่ลงโฆษณาร่วมมือกันที่จะไม่ลงโฆษณาใน YouTube ทำให้เสียรายได้ไปมากพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม YouTube ก็ยังเป็นสือวีดิโอที่มีขนาดใหญ่และมีผู้ใช้งานจำนวนมาก จึงต้องมีการตรวจสอบและคัดกรองให้ดีกว่านี้ เพราะอาจจะส่งผลเสียมากมายกับโลกเลยก็ว่าได้