IDM 6.18 Build 12 รองรับการทำงานบน Google Chrome 32 เรียบร้อยแล้ว

IDM 6.18 Build 12

ล่าสุดทาง Google Chrome เองได้ออกมาประกาศอัพเดต Google Chrome ให้เป็นรุ่น 32 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และโปรแกรมช่วยโหลด IDM ของเราก็ไม่เคยหยุดอยู่กับที่จริงๆ พัฒนาตามอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ปล่อย IDM ล่าสุด IDM 6.18 Build 12 ออกมาเพื่อรองรับการทำงานบน Google Chrome 32 โดยเฉพาะ แบบนี้สิโปรแกรมช่วยโหลดที่ดีที่สุดในโลก