Google Travel ออกฟีเจอร์ใหม่

ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจของ Google Travel ออกมาเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนจจะเข้าพักโรงแรมมากขึ้น โดยมีฟีเจอร์แสดงข้อมูลให้เห็นว่าช่วงไหนคนเข้าพักเยอะ สภาพอากาศเป็นอย่างไร และทีเด็ดเมื่อกดที่ปุ่ม When to visit จะมีการแสดงแถบราคาของโรงแรมเป็นกราฟให้เห็นด้วยว่า ช่วงไหนที่ราคาแพงกว่าปกติ หรือถูกกว่าปกติบ้าง ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช่จ่ายได้มากขึ้นด้วย